پیشتازان مدیریت اجرایی

تحقیقات علوم روز مربوط به مدیریت اجرایی

سوالات طراحی شده مدیریت بازرگانی با تاییدیه استاد

سوالات بازرگاني بين الملل

1- بازرگاني بين الملل را تشريح نموده و استراتژي برخورد با محيطهاي عملياتي متفاوت را توضيح دهيد ؟

2- براي ورود به كسب و كار بين المللي زمينه هاي كسب تجربه و تخصص را از ديدگاه آقاي پورتر شرح دهيد؟

3- در بحث بازرگاني بين المللي مفهوم جهاني شدن و جهاني انديشيدن را تشريح نماييد ؟

4- ديدگاههاي موسسه مشاوره مك كينزي را در خصوص 5c بيان كنيد ؟

5- با توجه به رشد جمعيت و افزايش تقاضا ، شيوه هاي پاسخگويي به اين تقاضا را با توجه به ديدگاههاي سنتي و مدرن بيان نماييد ؟

6- همكاريهاي اقتصادي و پيمانهاي منطقه اي را توضيح داده و گامهاي چهارگانه RTA را شرح دهيد ؟

7- FDI چيست ، مزاياي آن را بيان نماييد و عمده ترين عواملي كه موجب انجام FDI ميشود را شرح دهيد ؟

8- تاثير FDI را بر GDP بيان كرده و نظريه آقاي Dunning را در خصوص  FDI شرح دهيد ؟

9- تئوريهاي FDI يا انگيزه هاي استراتژيك كه بنگاهها را به فضاي بين المللي سوق مي دهد را شرح دهيد ؟

10-                    تئوري Paradigm oli را در ارتباط با FDI شرح دهيد و توضيح دهيد اگر امكان توسعه سريع در بازار داخلي فراهم است آيا بايد به فكر حركت به سوي بازار خارجي بود ؟

11-                       عوامل موثر بر تغيير نرخ ارز كدامند ؟

12-                       مزاياي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مزاياي پس از سرمايه گذاري خارجي را بيان نماييد ؟

13-                       سه طبقه بندي رسمي IMF از نظامات نرخ ارز را شرح دهيد و دليل اين طبقه بندي را از طرف صندوق بين المللي پول بيان نماييد ؟

14-                       انواع رژيمهاي نرخ ارز را بيان نماييد ؟

 

15-                       با فرض اينكه سطح تكنولوژي در امريكا ارتقاء پيدا كند تاثيرات اين ارتقاء را براي دو كشور امريكا و انگلستان با توجه به نمودار زير شرح دهيد ؟

 16-                      عوامل اثر گذار بر نرخ ارز را شرح دهيد و علت به وجود آمدن بازار سياه و تاثير اين بازار را بر نرخ ارز بيان نماييد ؟

17-                      نقش بانكهاي مركزي را در تعيين نرخ ارز بيان كرده و نظام ارزهاي شناور ، مديريت شده و نظام نرخ ارز ثابت خودكار را شرح دهيد ؟

18-                      در بحث بازار ارزها ، معاملات كنار پيشخوان و معاملات اوراق بهادر را شرح دهيد ؟

19-                      در خصوص انواع معاملات ارز ، معامله نقدي Spot rate  ، معامله سلفforward outright و معامله پاياپاي ارزها  FX swap را شرح دهيد ؟

20-                      در خصوص انواع معاملات ارز ، معامله پاياپاي ابزارهاي مالي Currency swap ، معامله اختياري option و معامله قراردادهاي آتي Future contract را شرح دهيد ؟

21-                      عمده ترين اصطلاحات بازار معاملات نقدي را شرح دهيد ؟

22-                      استراتژيهاي جغرافيايي بين المللي را شرح دهيد ؟

23-                      استراتژيهاي جامع جغرافيايي را شرح دهيد ؟

24-                      اندازه بازار را شرح دهيد و ابزارهاي مقايسه كشورها را نام ببريد ؟

25-                      در بحث ابزارهاي مقايسه كشورها ، ماتريس جذابيت در برابر قدرت رقابتي شركت را شرح دهيد ؟

26-                      نمونه هايي از شاخص هاي قدرت رقابتي شركت و شاخص هاي جذابيت كشور را بيان نماييد ؟

27-                      دلايل تمايل كشورهاي همجوار در فعاليتهاي همبستگي را بيان نموده و چهار نوع اصلي همبستگي اقتصادي را شرح دهيد ؟ صفحه 37 و 38 كتاب

28-                      دستاوردهاي يكپارچگي عمودي يا Vertical integration را شرح دهيد ؟ صفحه 123 كتاب

29-                      محدوديتهاي ارزي را به طور كامل شرح دهيد ؟

30-                      معاملات بين المللي را توضيح دهيد ؟ صفحه 174 كتاب

31-                      استراتژيهاي تنوع گرايي و تمركزگرايي را شرح دهيد ؟ صفحه 304 كتاب

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم تیر 1390ساعت 13:47  توسط مجیری  | 

سوالات درس حسابداري مديريت قسمت سوم

121- اقلام ثابت چيست؟

اقلام ثابت يا هزينه هاي ثابت هزينه هائي است كه با تغيير هزينه مبلغ آن ها تغيير نمي كند. اقلام ثابت در كل ثابت و هزينه براي يك واحد متغير است. از انواع هزينه هاي  ثابت، اجاره- استهلاك – روشنائي- حقوق سرپرستان و حقوق حسابداران است.

122- اقلام مختلط چيست؟

اقلام مختلط يا هزينه هاي مختلط، هزينه هائي است كه با تغيير توليد  دو تكه مي شود، بخشي از هزينه ها تغيير مي  كند و بخشي از هزينه ها تغيير نمي كند. ( داراي دو بخش ثابت و متغير هستند)

123- فرمول محاسبه هزينه متغير كل – هزينه ثابت كل و اقلام مختلط را بيان نمائيد.

هزينه متغير كل                  Tvc=v.Q

هزينه ثابت كل                  TFC=f

هزينه مختلط                  TC=v.Q+f

124- روش هاي تكنيك اقلام مختلط را نام ببريد؟

الف ) روش تجربي ( استفاده از  تجربيات شخصي )

ب ) روش حد بالا و حد پائين ( اين روش بادست انجام مي شود و براي زماني كه توليد نوسان شديد نداشته باشد مناسب است. )

ج) روش رسم نمودار  نقاط پراكنده ( اين روش نياز به كامپيوتر و ابزار مناسب دارد)

د) روش رگرسيون ( اين روش نياز به كامپيوتر و ابزار مناسب دارد و دقيق ترين و  منطقي ترين روش است) .

125- عيب روش حد بالا و پائين چيست؟

عيب اين روش آنست كه فقط دو سطح بالا و پائين را مي آورد

126- موارد استفاده از كاربرد حاشيه فروش را بيان كنيد

الف ) تصميم گيري در خصوص سودآورترين محصولات

ب) تصميم گيري در خصوص  سودآورترين قسمت ها

ج) تصميم گيري در  خصوص  توليد محصول يا توقف  محصول

د) تصميم گيري در خصوص ادامه فعاليت يك قسمت يا توقف آن قسمت

127- در بحث حاشيه فروش كدام محصول را براي توليد  انتخاب مي كنيم

محصولي كه بيشترين سود را دارد

128- تصميم مديريت براي توليد يك محصول بر اساس حاشيه فروش است يا بر اساس سود و زيان ؟

بر اساس حاشيه فروش

129- سود آورترين محصول كدامست؟

سود آورترين محصول، محصولي است كه هيچ گونه محدوديتي نداشته باشد

130-  رابطه حاشيه فروش  يك واحد و حاشيه فروش كل را بنويسيد.

حاشيه فروش يك واحد        CM=P-V

حاشيه فروش كل               CM=Q(P-V)

131- ضريب حاشيه فروش به نسبت محدوديت چيست؟

ضريب  حاشيه فروش به نسبت محدوديت نشان مي دهد كه حاشيه فروش به نسبت محدوديت چقدر است كه آنرا به صورت زير مي نويسند لذا ضريب بالاتر  سودآورتر است.

ضريب حاشيه فروش به نسبت محدوديت =   حاشيه فروش

                                                          محدوديت

132- در محاسبه  حاشيه فروش كداميك از هزينه ها  را مي آوريم ؟

فقط هزينه هاي متغير

133- در بحث حاشيه فروش  به محدوديت، در صورتي كه  چند محدوديت داشته باشيم كداميك از محدوديت را مي آوريم؟

محدوديتي  كه از همه قوي تر است

134- انواع هزينه هاي ثابت كدامند ؟

الف ) هزينه هاي ثابت اختياري

ب) هزينه هاي ثابت تعهد شده ( يا تخصيص يافته )

135- كاربرد نقطه سربه سر در چيست؟

كاربرد نقطه سر به سر در برنامه ريزي سود است، لذا هدف مدير هيچ وقت نقطه سر به سر  نيست. بالاتر از نقطه سر به سر سطح سوددهي، پائين تر از نقطه سربه سر سطح زيان دهي و در نقطه سر به سر نه سود داريم و نه زيان

136- نقطه سر به سر كجاست؟

نقطه سر به سر جائي است كه هزينه ثابت كل = حاشيه فروش كل

137- بالاتر از نقطه سر به سر اگر هزينه هاي متغير كاهش پيدا كند،  حاشيه فروش چه تغيير مي كند؟

حاشيه فروش بيشتر مي شود

138- چرا پائين تر از نقطه سر به سر ضرر داريم؟

چون هزينه هاي ثابت پوشش داده نشده است

139- محاسبه نقطه سر به سر به چند طريق است؟

به دو طريق

الف ) رسم نمودار

ب) معادلات رياضي

 

140- رابطه نقطه سربه سر چيست؟

        تعداد توليد در  نقطه سر به سر

141- رابطه تعداد توليد در نقطه سر به سر در صورتي كه سود يا زيان مورد نظر داشته باشيم كدام است ؟

سود يا زيان  مورد نظر

Q=

 سود يا زيان مورد نظر F±

 P-V           

142-  روابط مبلغ فروش در نقطه سر به سر را بنويسيد.

P                                                     ×Qb=Sb

Sb=

                                                                    F 

به  ضريب حاشيه  فروش                              

يا درصد حاشيه فروش مي گويند

 يا نسبت  حاشيه فروش                                 

143- رابطه مبلغ فروش با توجه به سود يا زيان مورد نظر را بنويسيد؟

S=

سود يا زيان مورد نظر F±

1-

V               

                P      

144- روابط حاشيه ايمني – نسبت حاشيه ايمني و درصد سود در فروش  واقعي را بنويسيد؟

تعداد فروش در نقطه سر به سر – تعداد فروش واقعي = حاشيه ايمني

حاشيه ايمني

                   =نسبت حاشيه ايمني

تعداد  فروش واقعي

نسبت حاشيه فروش × نسبت حاشيه ايمني =  درصد سود  در فروش واقعي

145- فرمول حد بالا و حد پائين را بنويسيد.

146- فرمول نقطه سر به سر زماني كه بيش از يك محصول توليد مي كنيم

ميانگين موزون

             

147- فرمول نقطه سر به سر زماني كه قيمت فروش يا هزينه هاي متغير ثابت نباشد

148- انواع روش هاي هزينه يابي را نام ببريد.

الف ) هزينه يابي جذبي ( در اين روش قيمت تمام شده شامل مواد – دستمزد و سربار است)

ب) هزينه يابي متغير ( در اين روش قيمت تمام شده شامل مواد – دستمزد و سربار است)

ج) هزينه يابي فرا متغير (  در اين روش قيمت تمام شده فقط شامل مواد مستقيم  است)

149- فرمول سود خالص را بنويسيد؟

I=CM-F

150- كاربرد تكنيك نقطه  بي تفاوتي قيمت چيست ؟

كاربرد اين تكنيك در مواردي است كه مديريت قصد افزايش قيمت را دارد

151- نحوه استفاده از تكنيك نقطه بي تفاوتي قيمت چيست؟

در نقطه بي تفاوتي قيمت: سود با قيمت جديد مساوي با سود با قيمت  قبل است

بالاتر از نقطه بي تفاوتي قيمت : اگر تعداد فروش با قيمت جديد بالاتر از نقطه بي تفاوتي باشد، افزايش قيمت به مصلحت است.

پائين تر از نقطه ي بي تفاوتي قيمت: اگر تعداد فروش با قيمت جديد پائين تر از نقطه بي تفاوتي باشد، افزايش قيمت به مصلحت نيست.

152- رابطه محاسبه نقطه بي تفاوتي قيمت چيست؟

 

Q=

 

 سود با قيمت قبلي F+

P-V               

نقطه بي تفاوتي قيمت

I=Q(P-V)-F سود با قيمت  قبلي

153- كاربرد در نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده؟

در مواردي كه مديريت قصد انتخاب يكي از دو يا چند راه حل را دارد از اين تكنيك استفاده مي كند. بهترين راه حل كمترين هزينه را دارد.

154- نحوه استفاده از تكنيك نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده چيست؟

در نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده : انتخاب هر يك از روش ها فرقي نمي كند.

 بالاتر از نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده : روشي مناسب تر است كه هزينه متغير  كمتري دارد .

پائين تر از نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده : روشي مناسبتر است كه هزينه ثابت كمتري دارد.

 

 

155- تعريف نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده چيست؟

نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده آنست كه مقدار توليد و فروشي را نشان مي دهد كه در آن مقدار سود و زيان دو روش با هم برابر است  .

 

156- رابطه محاسبه  نقطه بي  تفاوتي بهاي تمام شده چيست؟

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم تیر 1390ساعت 13:44  توسط مجیری  | 

سوالات درس حسابداري مديريت قسمت دوم

قسمت دوم به شرح ذیل ارائه می گررد:

 77- مصرف و فدا كردن منابع بخاطر دستيابي به هدف مشخص مربوط به كداميك از حسابداري هاست؟

مربوط به حسابداري مديريت

نكته : در حسابداري مديريت ، هدف مشخص فقط كسب سود نيست مانند هدفهاي اجتماعي يا هدفهاي زيست محيطي

78- مديريت هزينه را تعريف كنيد؟

مديريت هزينه به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه مديران ضمن انجام كوششهاي مستمر در جهت كنترل و كاهش هزينه ها به منظور جلب رضايتمندي مشتريان بعمل مي آورند.

نكته : مديريت هزينه به معناي كاهش هزينه نيست.

79- انواع طبقه بندي هزينه را نام ببريد.

- براساس حوزه  هاي كاركرد هزينه

- براساس عوامل يا ماهيت هزينه

- بر اساس سوژه زماني

- بر اساس ارتباط با موضوع هزينه

- براساس وجود ارزش افزوده

- براساس قابليت كنترل

- براساس تصميم گيري

80- در طبقه بندي هزينه براساس حوزه هاي كاركرد شامل چه هزينه هايي است؟

- هزينه هاي توليدي

- هزينه اداري و تشكيلاتي

- هزينه توزيع و فروش

- هزينه تحقيق و توسعه

- هزينه ساير هزينه ها

نكته : با مقايسه سال قبل وهزينه هاي واحدهاي مشابه مي توان هزينه ها را كنترل و مديريت كرد.

81- طبقه بندي هزينه براساس عوامل يا ماهيت هزينه را توضيح دهيد؟

مثلاً هزينه هاي توليد شامل مواد مستقيم – دستمزد مستقيم – اجاره – حقوق و دستمزد – تعميرات – سوخت – آب وبرق – پست وتلگراف و تلفن است. پس براي كنترل و مديريت هزينه ، هم براساس ماهيت هزينه و هم براساس حوزة كاركرد بايد طبقه بندي شود.

82- طبقه بندي هزينه براساس سوژة زماني راتوضيح دهيد؟

طبقه بندي هزينه براساس سوژه زماني شامل دو قسمت است:‌

1) هزينه هاي منقضي شده (جاري) كه به هزينه هائي گفته مي شود كه مزيت آنها صرفاً بر يك دوره مالي تسري پيدا كند و به دوره هاي آينده سرايت نكند مانند تعميرات – سوخت – آب و برق – اجاره وحقوق و دستمزد.

2) هزينه هاي منقضي نشده (سرمايه اي) كه به هزينه هائي گفته مي شود كه مزيت آنها به بيش از يك دوره مالي برسد مانند موجوديها . دارائيهاي ثابت وپيش دريافتها .

83- در طبقه بندي هزينه ها براساس ارتباط با موضوع هزينه ها شامل چند نوع است ؟

شامل دو نوع :‌

1) هزينه هاي مستقيم : به هزينه هايي گفته مي شود كه به يك موضوع هزينه مربوط مي شود.

2) هزينه هاي غيرمستقيم: به هزينه هايي گفته مي شودكه به چند موضوع هزينه مربوط مي شود.

84- در طبقه بندي هزينه ها براساس ارزش افزوده شامل چه مواردي است ‌؟

شامل دو مورد :

1) هزينه هاي داراي ارزش افزوده (به هزينه هايي گفته مي شود كه باعث افزايش كيفيت مي شود) .

2) هزينه هاي بدون ارزش افزوده (به هزينه هايي گفته مي شود كه مي توان آنها را  حذف كرد بدون اينكه كوچكترين مشكلي پيش آيد مانند هزينه دوباره كاريها) .

85- طبقه بندي هزينه براساس قابليت كنترل را توضيح دهيد؟

هزينه هاي قابل كنترل به هزينه هائي اطلاق مي شود كه براساس تصميم يك مدير، هزينه حذف و يا تغيير كند كه قابليت كنترل به دو چيز بستگي دارد.

1) سطح مديريت (هر چه سطح مديريت بالاتر باشد ، قابليت كنترل بيشتر است) .

2) زمان (هرچه زمان طولاني تر باشد قابليت كنترل بيشتر است) .

86- در طبقه بندي هزينه ها براساس تصميم گيري مديريت شامل چه مواردي است ؟

1) هزينه هاي مربوط و هزينه هاي نامربوط (هزينه هاي مربوط در تصميم گيري موثرند وهزينه هاي نامربوط نبايد در تصميم گيري دخالت داده شوند)‌.

ويژگيهاي هزينه ها يا اقلام مربوط عبارتند از : الف) اطلاعات گذشته نامربوط است. ب)بين راه حلهاي مختلف متفاوت باشد واگر متفاوت نباشد دخالت نمي دهيم.

2- هزينة فرصت از دست رفته : (عبارت است از فرصتي است كه بخاطر انتخاب راهكار ديگر از آن صرفنظر، رها و فدا مي شود. هزينه فرصت از دست رفته در حسابداري مديريتي لحاظ مي شود. مانند مبلغي كه اگر در بانك سپرده مي كرديم سود بيشتري داشت نسبت به اينكه در جاي ديگري سرمايه گذاري كرديم).

3) هزينة تفاضلي (يا هزينة نهايي) : هزينه تفاضلي هزينة اضافي توليد يك واحد محصول اضافي خواهد بود يا هزينه اي كه بين دو راهكار مختلف تغيير مي كند.

4) هزينه هاي قابل اجتناب و غير قابل اجتناب : هزينه هاي قابل اجتناب در راهكارهاي مختلف تغيير مي كند ولي هزينه هاي غير قابل اجتناب در راهكارهاي مختلف ثابت مي ماند.

5) هزينه هاي ريخته يا از دست رفته : هزينه ريخته يعني هزينه واقع شده در گذشته كه در تصميمات آتي تأثيري ندارد.

87- هزينه هاي زير را تعريف كنيد.

- هزينه ي دوره : هزينة دوره هزينه اي است كه كلاً در دورة وقوع در صورت سود و زيان انعكاس مي يابد.

- هزينه ثابت : هزينة ثابت هزينه اي است كه تغيير در حجم فعاليت اثري بر آن ندارد.

- هزينه : هزينه عبارتست  از فدا كردن منابع بخاطر دستيابي به يك مقصود معين.

- هزينه متغير : هزينه متغير عبارتست از هزينه اي كه متناسب با تغيير در حجم فعاليت تغيير مي كند.

- هزينه محصول : عبارتست از هزينه قابل تخصيص به موجوديها .

- هزينه محصول (در سيستم هزينه يابي جذبي) : هزينه اي است كه مبناي ارزشيابي موجودي كالاي ساخته شده و موجودي كالاي در جريان ساخت به منظور انعكاس در صورتهاي مالي اساسي قرار مي گيرد.

- هزينه ثابت يك واحد محصول : هزينه اي است كه سهم هر واحد محصول در سطوح مختلف توليد از بابت آن هزينه ، متغير است.

- هزينه متغير يك واحد محصول : هزينه اي است كه سهم هر واحد محصول در سطوح مختلف توليد از بابت آن هزينه ، ثابت است.

 

88- مشخص كنيد كداميك از هزينه هاي زير جزو هزينه هاي ساخت – فروش و بازاريابي – يا عمومي و اداري است :‌

الف) آگهي و تبليغات : بازاريابي

ب) اجاره ساختمان كارخانه : ساخت (سربار)

ج) بيمه ماشين آلات كارخانه : ساخت (سربار)

د) هزينه هاي انبار داري و جابجايي مواد اوليه : ساخت (سربار)

هـ) عوارض ساخمان كارخانه : ساخت (سربار)

و) استهلاك ساختمان فروشگاه : فروش

ز) حقوق و دستمزد كاركنان كارخانه : ساخت (سربار)

ح) مدار مصرفي در ساخت محصولات : ساخت (مدار مستقيم)

ط) دستمزد سرپرستان توليد : ساخت (سربار)

ي) حقوق كاركنان حسابداري مالي : عمومي و اداري

89- كداميك از اقلام زير هزينه محصول و كداميك هزينه دوره محسوب مي شود؟

الف) هزينه تبليغات : هزينه دوره

ب) هزينه بيمه ماشين آلات كارخانه : هزينه محصول

ج) هزينه استهلاك ساختمان كارخانه : هزينه محصول (سربار)

د) حقوق كاركنان فروش : هزينة دوره

هـ) تعمير ونگهداري ماشين آلات : هزينة محصول (سربار)

و) حقوق ودستمزد سرپرستان توليد : هزينه محصول (سربار)‌

 

90- مشخص كنيد كداميك از اقلام زير هزينه ثابت يا هزينه متغير است؟

الف) هزينه  حمل مواد اوليه خريداري شده : متغير

ب) دستمزد مستقيم كارگران خط مونتاژ : متغير

ج) عوارض ساختمان دفتر مركزي شركت : ثابت

د) حقوق مديران اجرائي رده بالاي شركت : ثابت

هـ) فوق العاده اضافه كاري كارگران خط مونتاژ : متغير

و) كميسيون فروش : متغير

ز) اجاره فروشگاه : ثابت

ح) حقوق مدير فروش : ثابت

ط) حقوق كاركنان حسابداري مالي : ثابت

ي) هزينه تهويه مطبوع دفتر مركزي : ثابت

ك) هزينه برق ماشين آلات توليدي : متغير

ل) هزينه استهلاك ساختمان كارخانه : ثابت

91- در تصميم گيري بايد طوري عمل كنيم كه نهايتاً منجر به چه نتيجه اي شود؟

نتيجه تصميم گيري بايد منجر به مديريت هزينه شود.

92- مشخصات يك سيستم كنترل موثر هزينه را نام ببريد.

الف) شناسايي و تفكيك مراكز مسئوليت (علت ايجاد مركز هزينه يا مركز مسئوليت ، كنترل هزينه است) .

ب) تفويض اختيارات (بدون تفويض اختيار امكان كنترل موثر هزينه وجود ندارد) .

ج) تعيين استانداردهاي هزينه ( براساس ظرفيت اسمي ، ظرفيت فعلي ، ظرفيت ايده آل)

د) تعيين اقلام قابل كنترل و غير قابل كنترل

هـ) گزارش دهي مناسب

ي) اقدام به موقع در جهت رفع مغايرت نامساعد شديد

93- در خصوص بهاي تمام شده يا قيمت تمام شده يا بهاي ساخت چند ديدگاه وجود دارد ؟

دو ديدگاه : 1) ديدگاه حسابداري ، 2) ديدگاه مديريت

94- محاسبة بهاي تمام شده از ديدگاه حسابداري چيست ؟

محاسبة بهاي تمام شده از ديدگاه حسابداري فقط براي قيمت گذاري موجوديها در پايان سال و محاسبة سود وزيان است.

95- محاسبة بهاي تمام شده از ديدگاه مديريت چيست ؟

محاسبة بهاي تمام شده از ديدگاه مديريت شامل سه آيتم است: تعيين بهاي فروش – تصميمات مختلف – كنترل ومديريت هزينه

96- رابطة قيمت فروش چيست ؟

سود مورد نظر + بهاي تمام شده = قيمت فروش

بهاي تمام شده براساس ديدگاه مديريت محاسبه مي شود كه شامل كليه هزينه هاي متغير و هزينه هاي ثابت  است.

97- محاسبة بهاي تمام شده از ديدگاه حسابداري شامل چه مواردي است؟

هزينه هاي سربار + دستمزد مستقيم + مواد مستقيم = بهاي تمام شده از ديدگاه حسابداري كه به اين سه مورد هزينه هاي توليدي مي گويند .

98- هزينه هاي غير توليدي شامل چه مواردي است ؟

هزينه هاي اداري وتشكيلاتي ، هزينه هاي توزيع و فروش ، هزينه هاي تحقيق و توسعه ، هزينه هاي مالي ، ساير هزينه ها .

99- به چه دليل از ديدگاه مديريت بجاي ديدگاه حسابداري استفاده مي كنيم ؟

چون در ديدگاه مديريت تمام هزينه ها شامل هزينه هاي توليدي وغير توليدي منظور مي گردد. در حاليكه در ديدگاه حسابداري فقط هزينه هاي توليدي منظور مي شود. (حدود 30% هزينه ها مربوط به هزينه هاي غير توليدي است) .

100- بهاي اوليه شامل چه هزينه هائي است و رابطة آن براي هرواحد محصول چيست ؟

بهاي اوليه شامل هزينه هاي مواد مستقيم و دستمزد مستقيم است.

 = بهاي اوليه هر واحد محصول

101- هزينه هاي  تبديل شامل چه هزينه هائي است و رابطه ان براي هر واحد محصول چيست؟

هزينه هاي تبديل شامل دستمزد مستقيم و هزينه هاي سربار است.

هزينه هاي سربار + دستمزد  مستقيم

                                           = هزينه هاي تبديل هر واحد محصول

                تعداد توليد

 

102- قيمت تمام شده  يك واحد محصول از ديدگاه حسابداري چيست؟

هزينه هاي توليدي

                       = قيمت تمام شده يكواحد محصول از  ديدگاه حسابداري

تعداد توليد

 

103- قيمت تمام شده يك واحد محصول از ديدگاه  مديريت چيست؟

هزينه هاي غير توليدي + هزينه هاي توليدي

                                                   = قيمت تمام شده يك واحد محصول از ديدگاه مديريت

                       تعداد توليد

 

104- محاسبه بهاي تمام شده از ديدگاه مديريت يا چرخه كامل  عمر يا زنجيره ارزش شامل چه هزينه هائي است.

هزينه هاي غير توليدي + هزينه هاي توليدي = بهاي تمام شده از ديدگاه مديريت

105- مواد مستقيم به چه موادي گفته مي شود؟

به موادي گفته مي شود كه مستقيما در محصولات نهائي مورد استفاده قرار گرفته اند و قابل رويت و قابل رديابي و از نظر مبلغ  با هميت است.

106- نام ديگر هزينه هاي سربار چيست ؟

مواد غير مستقيم

107- دستمزد مستقيم چيست؟

دستمزد  مستقيم به دستمزد كارگراني گفته مي شود كه مستقيما در تبديل مواد به محصول نهائي دخالت دارند.

108- دستمزد غيرمستقيم چيست؟

دستمزد غير مستقيم به دستمزد كاركناني گفته مي شود كه مستقيما در تبديل مواد به محصول  نهائي دخالت ندارند و جزو هزينه هاي سربار هستند  مانند دستمزد مدير توليد

109- هزينه هاي سربار چيست؟

به هزينه هاي سربار، ساير هزينه هاي توليدي نيز مي گويند مانند هزينه هاي آب و برق تعميرات- آبدارخانه – پذيرائي – انبارداري – استهلاك – ملزومات مصرفي – حقوق و دستمزد انباردار يا مدير توليد

110- هزينه هاي اداري و تشكيلاتي چيست؟

هزينه هاي اداري و تشكيلات شامل هزينه هاي  مديريت، حسابداري، تداركات، آموزش، روابط عمومي، بازرگاني، كارگزيني، منابع انساني و غيره است

111- هزينه هاي توزيع و فروش چيست ؟

هزينه هاي توزيع و فروش شامل هزينه هاي فروش، توزيع محصول – تبليغات، بازاريابي- خدمات پس از فروش و غيره است.

112- هزينه هاي تحقيق و توسعه چيست؟

هزينه هاي تحقيق و توسعه شامل هزينه هاي R&D مهندسي، تحقيقات بازار و غيره است.

113- چرخه كامل عمر يا زنجيره ارزش داراي چند مرحله است

داراي سه مرحله

الف ) مرحله قبل از توليد كه به آن E RD & يعني

مرحله تحقيق و توسعه و مهندسي مي گويند

ب) مرحله توليد

ج) مرحله بعد از فروش

114- مرحله تحقيق و توسعه و مهندسي را توضيح دهيد؟

85% هزينه ها مربوط به تحقيق و توسعه و مهندسي است.

اين مرحله شامل سه مرحله است كه به آن مراحل اساسي مي گويند كه به صورت زير است

الف )مرحله بازاريابي ( در اين مرحله  نياز مشتريان –  نوع محصول – قيمت و شكل محصول و ايده هاي  جديد بررسي و تحقيق مي شود )

ب) مرحله طراحي محصول ( در اين مرحله توسط دانشمندان و مهندسين بر اساس نياز مشتريان طراحي محصول انجام مي شود

ج) مرحله ساخت  نمونه ( در اين مرحله  مواردي از قبيل ميزان مواد – نيروي انساني، سرمايه و تجهيزات بررسي مي شود)

115- مرحله توليد  را شرح دهيد؟

15% هزينه ها مربوط به مرحله  توليد است

در اين مرحله توليد بر اساس نمونه ساخته شده و تعداد مورد نياز مشتريان انجام مي شود در مرحله توليد كنترل هزينه نداريم و كنترل  هزينه مربوط به مرحله تحقيق و توسعه است. در اين مرحله مواردي از قبيل كاهش ضايعات – افزايش راندمان و كاهش دوباره كاري بررسي مي گردد.

116- مرحله بعد از فروش را شرح دهيد؟

مرحله بعد از فروش ارتباطي به مرحله توليد ندارد بلكه به مرحله تحقيق و توسعه مربوط مي شود. اگر طراحي محصول  خوب نباشد هزينه هاي مرحله فروش بالا مي رود. در مرحله بعد از فروش مواردي از قبيل فروش، خدمات پس از فروش و از بين بردن اسقاط بررسي مي گردد

117- تكنيك هاي حسابداري مديريت را نام ببريد؟

تكنيكهاي حسابداري  مديريت براي تصميم  گيري است و شامل دو تكنيك است.

الف ) تكنيك TLCC يا هزينه يابي چرخه كامل عمر كه اين تكنيك براي تصميم گيري در خصوص تعيين قيمت فروش است.

ب) تكنيك حاشيه فروش كه اين تكنيك براي تصميم گيري كوتاه مدت در خصوص كنترل هزينه و مديريت است.

118-  حاشيه فروش يا حاشيه كمك به سود چيست؟

حاشيه فروش تفاوت قيمت فروش و هزينه هاي متغير است

119- منظور از طبقه بندي هزينه بر اساس سطح فعاليت چيست؟

منظور آنست كه اگر سطح فعاليت ( مقدار توليد) تغيير كرد،  كدام هزينه تغيير و كدام هزينه تغيير نمي كند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم تیر 1390ساعت 13:43  توسط مجیری  | 

سوالات درس حسابداري مديريت قسمت اول

نکته های ریز و درشت کلاس حسابداری دکتر شهشهانی بصورت سوال و جواب به شرح ذیل ارائه می گردد .به امید موفقیت و نمرات بالای دوستان:

1- حسابداري را تعريف كنيد.

حسابداري مجموعه اي از قواعد ،روشها و استانداردهايي است كه بوسيله آنها فعاليت هاي مالي شناسايي ، گردآوري ، ثبت ،طبقه بندي ، تلخيص و تفسير شده و بصورت گزارشات مالي به منظور اتخاذ تصميمات معقول و منطقي در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرد.

2- متولي وتدوين كننده قواعد ، روشها و استانداردهاي حسابداري چه سازماني است و وابسته به كجاست ؟

سازمان حسابرسي است ووابسته به وزارت امور اقتصادي ودارايي است .

3- تاكنون چند استاندارد در حسابداري كشورمان وضع شده و اين تعداد در ‌آمريكا چقدر است؟

تاكنون 35 استاندارد در كشورمان و سيصد وا ندي در امريكا وضع شده است.

4- جامعة حسابداران رسمي ايران از چه سالي فعاليت خود را آغاز نموده ، چند نفر عضو دارد واين تعداد در امريكا چند نفر است؟

جامعة حسابداران رسمي ايران از سال 81 فعاليت خود را شروع كرده و حدود 1500 تا 1800 عضو دارد و جامعة حسابداران در آمريكا 000/450 عضو دارد.

5- درصورتيكه موردي در حسابداري پيش بيايد كه استاندارد نداشته باشد چه مي كنند؟

از قاعدة متداول و رايج استفاده مي كنند.

 6- فعاليت مالي چيست ؟

فعاليت مالي فعاليتي است كه باعث تغيير در دارائي ها يا بدهيهاي يك شخص يا يك بنگاه مي شود.

7- مراحل حسابداري چيست ؟

مراحل حسابداري عبارتست از شناسايي ، گردآوري ، ثبت ، طبقه بندي ، تلخيص و تفسير.

8- ثبت حسابداري در كجا انجام مي شود؟

ثبت حسابداري در دفتر روزنامه انجام مي شود.

9- طبقه بندي حسابداري در كجا انجام مي شود؟

طبقه بندي حسابداري در دفتر كل و دفتر معين انجام مي شود.

10- تلخيص به چه معناست ؟

تلخيص يعني خلاصه كردن كه در قالب صورتهاي مالي يا گزارشات مختلف است .

11- تفسير به چه معناست ؟

تفسير يعني تجزيه و تحليل اطلاعات .

12- گزارشات مالي چيست و دو نمونه از گزارشات مالي را نام ببريد.

گزارشات مالي محصول نهائي حسابداري است و  دو نمونه از گزارشات مالي ، ترازنامه و صورت سود وزيان است.

13- كار اصلي مديران مالي چيست ؟

كار اصلي مديران مالي تفسير است.

 14- هدف نهايي حسابداري چيست ؟

هدف نهايي حسابداري ، اتخاذ تصميمات معقول و منطقي است.

15- در آمريكا ، اروپا و ايران چند درصد تصميمات براساس اطلاعات مالي است .

در آمريكا 97% ، در اروپا 90% و درايران كمتر از 20% است.

16- استفاده كنندگان از اطلاعات مالي چه كساني هستند.

استفاده كنندگان از اطلاعات مالي دو گروه هستند . 1) استفاده كنندگان درون سازماني كه منظور مديران هستند و مربوط به حسابداري مديريت است. 2) استفاده كنندگان برون سازماني كه منظور سهامداران ، سرمايه گذاران ، دولت ،بانكها ، مشتريان و غيره است ومربوط به حسابداري مالي است.

17- وظيفة مديران در يك سازمان چيست و از حسابداري مالي وحسابداري مديريت كداميك با اهميت تر است. وظيفة مديران برنامه ريزي ، اجرا ، ارزيابي ،‌كنترل و نظارت است و از بين اين دو ، كار حسابداري مديريت بسيار با اهميت تر است.

18- گزارش دهي در شركت هاي سهامي مورد استفاده چه كساني قرار مي گيرد.

اين گزارش دهي هم براي استفاده كنندگان درون سازماني و هم براي استفاده كنندگان برون سازماني است ولي تأكيد روي استفاده كنندگان برون سازماني است.

19- چند درصد شركتها سهامي هستند وكلاً چند نوع شركت در ايران داريم .

حدود 90% شركتها سهامي هستند و كلاً حدود هفت نوع شركت در ايران داريم.

 20- براساس مادة 232 اصلاحيه قانون تجارت مسئوليت تهيه گزارش در شركت هاي سهامي به عهده كيست ؟

بعهده هيئت مديره است.

.

21- گزارش هيئت مديره به چه كسي داده مي شود؟

به مجمع عمومي داده مي شود و بايد طوري تهيه شود كه براي سهامداران ، سرمايه گذاران ، بانكها ، دولت وغيره مفيد وبدرد بخور باشد.

22- زمان تهيه گزارش توسط هيئت مديره چه زماني است.

زمان تهيه گزارش 20 روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي است.

23- جلسة مجمع عمومي چه زماني است؟

جلسة مجمع عمومي در خرداد ياتيرماه سال بعد است.

24- مسئول بررسي و كنترل گزارش چه كسي است ؟

مسئول بررسي و كنترل گزارش بازرسي قانوني است كه مجمع عمومي تعيين مي كنند.

25- جلسه مجمع عمومي چه زماني رسميت پيدا مي كند.

زماني كه گزارش تهيه وتأييد شده باشد.

26- محتويات گزارش طبق چه قانوني است ؟

محتويات گزارش هم طبق قانون تجارت و هم مادة 232 اصلاحيه قانون تجارت است.

27- قسمتهاي مختلف گزارش شامل چه قسمتهايي است؟

- فعاليت و وضع عمومي شركت

- خلاصه اهم رويه هاي حسابداري مورد استفاده در تهيه صورتهاي مالي

- صورتهاي مالي اساسي

- يادداشت هاي توضيحي

- ساير موارد

28- گزارش دربارة فعاليت و وضع عمومي شركت شامل چه مواردي است؟‌

- تاريخچه ثبت شركت

- اهم مفاد برخي از مواد مهم اساسنامه شامل موضوع شركت (نوع فعاليت) و امتيازات خاص (سهام ممتاز)

- اسامي سهامداران يا تركيب سهامداران (اسامي سهامداران مربوط به زماني است كه تعداد سهامداران كم باشد و تركيب سهامداران مربوط به زماني است كه تعداد سهامداران زياد باشد.

- اسامي مديران ، بازرسان و حسابرس مستقل

- گزارش در خصوصيت وضعيت توليد طي 5 سال گذشته (اين گزارش روند صعودي يا نزولي شركت را نشان ميدهد) .

- گزارش در خصوص وضيت فروش طي 5 سال گذشته

- گزارش در خصوص وضعيت پرسنلي طي 5 سال گذشته

- گزارش در خصوص وضعيت نمايندگيها و شعب

- گزارش در خصوص مشكلات و تنگناها

29- خلاصه اهم رويه هاي حسابداري را نام ببريد.

- روش قيمت گذاري موجوديها

- روش استهلاك دارائيهاي ثابت

- روش تعيين ذخيره باز خريد خدمت كاركنان

- روش محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول

- روش تسعير ارز

 

30- رويه هاي حسابداري را چه كسي تعيين مي كند؟

هيئت مديره

31- طبق اصلاحيه قانون تجارت ، صورتهاي مالي اساسي شامل چه صورتهايي است ؟

شامل دو صورتحساب : 1) عملكرد سود و زيان ؛ 2) ترازنامه

32- طبق استاندارد شمارة يك حسابداري صورتهاي مالي اساسي شامل چه صورتحسابهايي است ؟‌

شامل چهار صورت :‌

- سود و زيان و گردش سود و زيان انباشته

- سود و زيان جامع

- ترازنامه

- گزارش وجوه نقد

33- خصوصيتهاي صورتهاي مالي چيست ؟

- داراي عنوان باشد (حداقل سه خط)

- حتماً بايد مقايسه اي باشد (حداقل 2 سال)

- بايد به خلاصه ترين شكل ممكن تهيه شوند (براي راحتي خواننده)

- بايد يادداشتهاي توضيحي داراي شمارة عطف باشد (براي پيدا كردن راحت تر توضيحات)

- سطح دقت بكار رفته و واحد پول گزارشگري معلوم باشد مانند ارقام به ريال يا ميليون ريال

34- يادداشت هاي توضيحي چيست ؟

يادداشتهاي توضيحي ، توضيحات ضرروي در خصوص اقلام صورتهاي مالي است.

35- خصوصيات يادداشت هاي توضيحي چيست؟

- صرفاً بايد جنبة خبري داشته باشد.

- بايد به زبان ساده و گويا نوشته شود.

- بايد مقايسه اي باشد.

- يادداشتها بايد داراي شماره عطف باشد.

36- ساير موارد چيست ؟

ساير موارد اطلاعاتي است كه در چهار قسمت قبلي ذكر نشده باشد.

37- ساير موارد شامل چه مواردي است؟

- بدهيهاي احتمالي (مانند تضمين وام يك شركت ديگر)

- تعهدات سرمايه اي (مانند قراردادي كه مثلاً بخواهيد سال آينده يك ساختمان بخريد)

- وقايع مهم بعد از تاريخ ترازنامه (مانند سيل يا زلزله يا ورشكستگي)

- معاملات با اشخاص وابسته ( معامله با مديران است كه بايد مجمع تصويب كند) .

 

38- ترازنامه چيست و چه چيزي را نشان مي دهد؟

ترازنامه وضعيت مالي وبنيه اقتصادي يك سازمان را نشان مي دهد.

39- ترازنامه براساس چه رابطه اي است ؟

براساس رابطه : سرمايه + بدهيها = دارائيها

به همين خاطر آنرا ترازنامه مي گويند.

40- وضعيت مالي يعني چه ؟

يعني اينكه يك شركت چقدر دارائي دارد ، چقدر ديون و تعهدات وحقوق صاحبان سهام دارد.

41- بناي اطلاعات مندرج در ترازنامه چيست ؟

در ترازنامه عمدة دارائيها به قيمت خريد است مانند ساختمان يا زمين

موجوديها ممكن است به بهاي روز باشد

بدهيها به ارزش اسمي است مانند سفته كه به مبلغي كه روي آن نوشته شده ذكر مي شود.

42- سمت چپ و راست ترازنامه مربوط به چه مواردي است ؟

در ترازنامه تمام دارائيهاسمت راست و تمام بدهيها سمت چپ است.

43- ترازنامه چگونه وضعيت مالي يا بنية اقتصادي يك شركت را نشان ميدهد؟‌

در ترازنامه اگر دارائيها بالاتر بود شرايط شركت خوب و اگر كمتر بود شرائط شركت بد است.

44- معني كلمه كوتاه مدت در ترازنامه يعني چه؟

كلمه كوتاه مدت يعني زمان يكسان

45- دارائي كوتاه مدت يا دارائي جاري چيست ؟

دارائي كوتاه مدت يا دارائي جاري چيزي است كه طي يكسال تبديل به نقد مي شود.

46- بدهي كوتاه مدت يا بدهي جاري چيست ؟

بدهي كوتاه مدت يا بدهي جاري چيزي است كه طي يكسال پرداخت گردد.

47- رابطة سرمايه در گردش چيست ؟

بدهيهاي جاري – دارائيهاي جاري = سرمايه در گردش

48- حسابها و اسناد دريافتني تجاري يعني چه؟

يعني مطالباتي كه بابت فروشهاي نسيه داريم.

49- ساير حسابها و اسناد دريافتني يعني چه ؟

يعني طلبهائيكه از اشخاص داريم ولي ربطي به نسيه ها ندارد.

50- سفارشات موادو كالا يعني چه؟

يعني سفارشي كه براي مواد و كالا داده ايم ولي هنوز به دست ما نرسيده است.

51- دارائيهاي ثابت مشهود چيست و جزو كداميك از دارائيهاست؟

دارائيهاي ثابت مشهود يعني اينكه با چشم قابل مشاهده است مانند زمين – ساختمان – ماشين آلات – تجهيزات و اثاثيه وجزو دارائيهاي غير جاري يا دارائيهاي بلند مدت  است.

52- سرمايه گذاري بلند مدت يعني چه ؟‌

يعني سرمايه گذاري كه به اميد كسب سود انجام داده ايم.

 

53- دارائيهاي نامشهود چيست وجزو كداميك از دارائيها مي باشد؟

دارائيهاي نامشهود دارائيهايي است كه قابل رويت نيست مانند امتيازات آب وبرق يا سرقفلي ها يا برند و جزو دارائيهاي بلند مدت است.

54- ساير دارائيها چيست ؟

ساير دارائيها ، دارائيهاي بلند مدت است كه در بقية طبقات نتوانسته ايم طبقه بندي كنيم.

55- به چه دلايلي در تراز نامه ابتدا دارائيهاي جاري را مي آوريم و سپس دارائيهاي غيرجاري به دو دليل : 1- اهميت  جاري نسبت به غير جاري ؛ 2- داشتن شكل T

56- اسناد پرداختني جزو كداميك از بدهيهاست.

بدهيهاي جاري

57- حسابهاي پرداختني تجاري يعني چه ؟

يعني بدهيهايي كه بابت خريد نسيه داريم و بايد پرداخت كنيم.

58- ساير حسابهاي پرداختني يعني چه ؟

بعضي بدهيهايي كه داريم و ربطي به خريدهاي نسيه ندارد.

59- پيش دريافتها چيست ؟

پيش دريافتها پولي است كه گرفته ايم وقرار است بعداً جنسي را تحويل دهيم.

60- ذخيرة ماليات چيست ؟

ذخيرة ماليات يعني مالياتي كه بايد به دولت پرداخت شود.

61- سود سهام چيست ؟

سود سهام پولي است كه بايد بابت سود سهام پرداخت شود.

62- تسهيلات مالي چيست ؟

تسهيلات مالي يعني وام هايي كه گرفته ايم.

63- نسبت بدهيها به دارائيهاي يك سازمان به چه چيزهائي بستگي دارد؟‌

به ماهيت و نوع فعاليت آن سازمان

64- حسابهاي انتظامي مربوط به چه حسابهائي است.

مربوط به حسابهائي كه بخواهند نظم بدهند مانند سفته هائي كه بابت ضمانت مي گيرند يا خدمات پس از فروش

65- صورتحساب سود وزيان وسود وزيان جامع چه چيزي را نشان ميدهد.

اين صورتحساب نتجة عملكرد را نشان مي دهد. يعني اينكه : 1) نحوه استفاده مديريت از منابع چگونه است كه مربوط به سال گذشته است. 2) توان سود آوري را نشان مي دهد كه هم مربوط به گذشته است و هم مربوط به آينده .

66- صورتحساب سود وزيان چه نوع سود وزياني را نشان مي دهد؟

سود وزيان تحقق يافته (يعني اينكه چيزي را توليد كرده ايم و فروخته ايم و پول آنرا دريافت كرده ايم. چه سود كرده باشيم و چه ضرر كرده باشيم) .

67- صورتحساب سود وزيان جامع چه نوع سود وزياني را نشان مي دهد.

هم سود وزيان تحقق يافته وهم سود وزيان تحقق نيافته .

68- اگر ساختماني را ده ميليون تومان خريديم و با تورم قيمت آن به صد ميليون تومان رسيد جزو كدام گروه تحقق يافته يا تحقق نيافته است؟

جزو گروه تحقق نيافته چون هنوز نفروخته ايم.

69- صورتحساب سود وزيان به چند دسته طبقه بندي مي شود.

به دو دسته : 1) عملياتي (آن چيزهايي است كه استمرار داشته باشد و مرتبط با كار اصلي باشد. استمرار يعني اينكه ميتوان سال آينده را پيش بيني كرد). 2) غير عملياتي

70- براي بررسي سود وزيان كداميك از سودها را بررسي مي كنيم. سود عملياتي يا سود خالص را؟

سود عملياتي

71- رابطة بازدة دارائيها چيست ؟

بازده دارائيها

72- رابطه بازده حقوق صاحبان سهام يا ROI چيست ؟

  ROI= بازده حقوق صاحبان سهام

73- حسابداري مديريت در چه جهتي تلاش مي كند؟‌

در جهت اهداف شركت

74- رابطة سود چيست ؟

هزينه – درآمد = سود

75- تلاش مديريت در جهت مديريت كداميك از موارد درآمدها يا هزينه هاست؟

در جهت مديريت هزينه ها (چون درآمدها خيلي دراختيار مديران نيست) .

76- كاهش دارائيها وافزايش بدهيها در جهت كسب درآمد مربوط به كداميك از حسابداري هاست؟

مربوط به حسابداري مالي

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم تیر 1390ساعت 13:37  توسط مجیری  |